<<
Aktiviteter
Foreningen arrangerer med jævne mellemrum rejser til Grønland for sine medlemmer
 • Rejsen omfatter normalt fjeldvandring med overnatning i telt, samt ophold i byer og bygder, hvor foreningen ofte har lokale kontakter.
 • Der lægges vægt på oplevelse af storheden i den grønlandske natur og indlevelse i den grønlandske kultur.
 • Deltagerne medvirker aktivt i planlægning og forberedelse af rejsen efter et vel gennemprøvet koncept. Heri indgår bl.a. 2 forberedende week-ends i god tid før rejsen.
 • Fjeldvandringerne forberedes og afvikles med højt sikkerhedsniveau, således at også ikke-fjelderfarne personer kan deltage. Foreningen har sin egen faste læge tilknyttet i forberedelsesperioden og under rejsen.
 • Også andre ture kan arrangeres.
 • Foreningen er medlem af Rejsegarantifonden, og er p.g.a. sin almennyttige karakter ved kendelse fritaget for garantistillelse m.v..
Qatanngut-gruppens andre aktiviteter
 • Der afholdes møder i Danmark med film, foredrag, dias etc. og mulighed for udveksling af erfaringer om Grønland. Ikke-medlemmer har adgang disse arrangementer mod betaling af en mindre afgift (pt. 30 kr). Se her omtale af tidligere afholdte møder.
 • I november holdes generalforsamling med foredrag mv.
 • Foreningen udgiver medlemsbladet "Qatanngut" med 4-6 numre årligt.
 • Foreningen vedligeholder en hjemmeside med baggrundsstof og orientering om aktuelle tiltag.
 • Foreningens medlemmer kan få rabat i en førende københavnsk friluftsforretning, læs mere....