<<
Bestyrelsens beretning for Q-foreningsåret 2006-07.
Aflagt på generalforsamlingen 25. november 2007
Indledning
Den forløbne sæson er forløbet både godt og mindre godt. Det gode er, at vi har gennemført 7 hjemmearrangementer med tilfredsstillende tilslutning, og det mindre gode er, at vi ikke kunne gennemføre den planlagte foreningsrejse pga. manglende tilslutning. Rejsetilbudet var en vintertur med hundeslædekørsel i Uummannaq-området.
Bladet er udkommet med 3 ordinære numre og et særnummer.
Den vigtige hjemmeside kører fortsat på højt niveau med hyppige opdateringer og endnu flere links end sidste år.
Vores medlemstal er 106, hvilket er et fald fra 118 i 2006. Vi har haft en tilgang på 1 og en afgang på 13 medlemmer.
Generalforsamlingen
Foreningsåret starter med generalforsamlingen, som foregik den 19. november 2006 uden dramatik.
Arrangementer
Årets første arrangement efter generalforsamlingen den 19. november 2006 var med Dansk Polarcenters logistikchef Morten Rasch, som fortalte om centerets stolthed, forskningsstationen Zackenberg i NØ Grønland. Morten Rasch har været en drivende kraft lige fra stationens oprettelse og er nu dens administrative chef, så det var det rene hjerteblod, der flød fra hans tunge! Af særlig interesse var, at vi fik en videnskabelig update på den globale opvarmning, som registreres tydeligt i omgivelserne omkring Zackenberg.
Vi var ca. 15 personer til dette foredrag.
Næste arrangement foregik den 25. januar 2007, hvor den efterhånden legendariske Christianshåb-specialist Frank Nielsen diverterede os med essensen af et langt livs fjeldvandringer i Grønland. Det var – ikke uventet – især Cristianshåb området, der havde gjort indtryk, men vi hørte også en del om dyre- og fugleliv denne aften, hvor vi var godt en halv snes mennesker, herunder flere af Frank Nielsens egne venner og bekendte.
Et andet af vore kendte ansigter, Claus Bøttcher Hansen, havde i 2006 været på en by- og sejltur i Uummannaq-området. Det fortalte han om den 8. marts for en lille sluttet skare. Claus havde taget et meget stort antal billeder med sit nyerhvervede digitale super-kamera. Da han samtidig er en dygtig fotograf, var der i det udvalg, vi fik lov at se, mange pletskud imellem, og man følte sig mere end én gang henført til den fra Grønland så velkendte følelse, at ”nu er det næsten for meget”. Billederne blev ledsaget af en fin og stille fortælling om turen.
Få dage efter, det var den 14. marts, havde vi nytte af samarbejdet med Dansk Fjeldvandrerklub, som havde arrangeret et foredrag med Palle Olsen og hans kæreste Susanne om deres kajaktur i Sydgrønland. Det havde været en god tur, og det var også interessant at se den sammenpakkelige Kleber-kajak, de havde brugt til turen. Kajakken var udstillet i foredragslokalet, som var klubbens faste mødelokale i Valby Medborgerhus.
Ud af godt en snes tilhørere var vi vel en 5-6 Qatanngutter til dette foredrag.
Den 27. marts havde vi selv arrangeret foredrag om fugle i Grønland med biologen David Boertmann. Emnet er smalt i forhold til mange af vore andre arrangementer, men det var en meget interessant aften: I de arktiske have kan den såkaldt biologiske produktion være meget stor, så trods kulden er antallet af havfugle nogle steder ganske kolossalt. Vi fik også på flere andre punkter, f.eks. om fuglenes ynglebetingelser, sat vores umiddelbare fornemmelser og erfaringer fra vore vandringer på land i perspektiv. – Og vi, dvs. ca. 10 personer, så en masse fine billeder…!
Forårets sidste foredrag den 17. april var med Alf Tornberg Nielsen, formand for venskabsforeningen Roskilde-Nanortalik. Denne forening har siden 1983 forestået udvekslingsrejser mellem børn og unge i Roskilde og Nanortalik i et sådant omfang, at samtlige indbyggere i Nanortalik, der er under 50 år gamle, har været i Roskilde! Foreningens nyeste initiativ er, at man har istandsat et rigtig hus, som stilles til rådighed for medlemmer ved besøg i Nanortalik. Dette hus kan også vore medlemmer få glæde af, blot de melder sig ind i venskabsforeningen mod et beskedent årligt kontingent.
Fremmødet ved dette arrangement var ca. 15 personer.
Den aflyste rejse…..
Ja, det var jo ærgeligt, at der ikke var flere end 2 medlemmer, der liiige syntes, de havde 25.000 kr. og 14 dages ferie til at komme på hundeslædetur i Uummanaq-området med vores rejseleder Henning. Så det blev der ikke nogen Qatanngut-tur ud af….
Men Henning tog afsted alligevel, bare med en anden arrangør, og senere på året holdt han 2 foredrag om sine oplevelser.
Efteråret
Efterårets første arrangement var den 11. september, hvor geolog og journalist Uffe Wilken fortalte om Ikka-fjorden – en arktisk oase under havet. Her ”vokser” de enestående Ikka-søjler på havbunden. Søjlerne er kalkforekomster, der udfældes af kalkholdigt grundvand, der strømmer op af sprækker i havbunden.
Materialet, der udfældes hedder Ikkait og har den egenskab, at det bliver til pulver, når temperaturen kommer over ca. 6 grader! Derfor er den globale opvarmning en meget reel trussel mod dette naturfænomen.
Foredragsholderen dykker selv ned til Ikka-søjlerne for at foretage undersøgelser, så historien blev fortalt af en virkelig kender af dette unikke naturfænomen.
Den 26. september fik vi den længe ventede fortælling om Hennings slædetur i påsken. Sikke en tur! Det kan godt være, mange synes, at den militære Sirius patrulje i NØ Grønland er ”rigtige mænd” og store helte. Men efter at have hørt - og ikke mindst set billeder fra - Hennings civile påske-ferie-slædetur i Disko-bugt området, er Sirius-heltenes stjernestatus dalet en hel del! Faktisk er den eneste forskel på deres og Hennings tur, at det er mørkt, når Sirius-patruljen kører i slæde, mens der var dagslys på Hennings tur.
Sneen, hundene, teltet og temperaturen er vist (næsten) det samme…
Vi havde også aftalt et arrangement den 13. november med den erfarne turist-rejseleder Hans Grønkjær, der skulle fortælle om rejser i Grønland. Imidlertid blev der som bekendt udskrevet folketingsvalg på denne dato, hvorfor vi fjernede annonceringen, inden særnummeret gik i trykken.
Arrangementet bliver sat op igen til næste år.
Kulturnatten
I år deltog vi den 12. oktober for 3. gang med indlæg i Kulturnatten hos Dansk Polarcenter. Det var også i år en positiv oplevelse.
Vores to bidrag var Hennings fortælling om sin hundeslædetur i påsken og Svalbard-holdets fortælling om deres sommertur. Det var Claus, Tina og Morten, der fortalte.
Foredragslokalet er nu henlagt til et mindre rum i stueetagen, og Henning havde fuldt hus. Til Svalbard foredraget var der en lang kø af folk, der ikke kunne være dér, så alt i alt var vores indsats en succes.
Der var i år over 900 gæster i løbet af aftenene i centeret - det største tal nogensinde. Vi fik igen delt en masse af vore ældre numre af medlemsbladet ud (nu har vi snart ikke flere), og af det fine visitkort.
I år havde Dansk Polarcenter ændret i programmet for Kulturnatten, så vores indlæg fyldte relativt mere end før. Vi er glade for, at vi på den måde kan bidrage til centerets aktiviter og gengælde den gestus, at vi har kunnet benytte deres mødelokale frit i årevis til vore arrangementer.
Generelt om arrangementsvirksomheden
Det samlede antal tilhørere til vore arrangementer er faldet siden sidste år, men det var også et helt usædvanligt år pga. foredragene med John Andersen og Hans Christian Gulløv. Nu er vi tilbage til normalen mht. antal, og der har tillige været en beskeden indtægt som følge af den ny opkrævning af entré fra ikke-medlemmer.
Vi er glade for samarbejdet med Dansk Fjeldvandrerklub, som i år har været synligt i to tilfælde: Foredraget i Fjeldvandrerklubben om kajakturen i Sydgrønland og vores fælles deltagelse i Kulturnatten.
Samarbejdet med Bryggen
I forlængelse af de foregående års samarbejde med Bryggen har vi ligget lidt på lur for nye muligheder. De er nu fundet i form af, at vi udveksler henvisninger til hinandens arrangementer på vores respektive hjemmesider.
Samtidig har vi aftalt med Bryggen, at de to klubbers medlemmer kommer ind til Bryggens arrangementer til halv pris. Denne ordning trådte første gang i kraft i begyndelsen af november, hvor den canadiske fotograf Fred Breummers fortalte om isbjørne i det nordlige Canada.
Det tidligere samarbejde om at afholde arrangementer i Bryggens lokaler er nu betinget af, at det forventede antal betalende tilhørere er så stort, at Bryggens indtægter bliver større end udgifterne til personale. Men det er næppe realistisk for vore arrangementer, bortset fra særtilfælde.
Hjemmesiden
Fra bestyrelsen er hovedindtrykket, at hjemmesiden fortsat gør et yderst professionelt indtryk på de besøgende, og bestyrelsen vil gerne udtrykke stor påskønnelse til vore webmaster for det arbejde, den omhu og den kompetence, der gør dette muligt.
Hjemmesiden skal jo hele tiden vedligeholdes for at være aktuel. Der ligger en reel arbejdsindsats heri, og visse opgaver kan webmasteren ikke bare lade ligge, til lejlighed byder sig - således skal som minimum opdateringer om nye arrangementer ske løbende.
Men siden er i orden, og det er afgørende for foreningens ansigt udadtil. Og medlemmerne kan altså fortsat trygt fortælle om foreningen og afslutte med ordene ”Klik ind på vores hjemmeside www.qatanngut.dk og læs mere.....”
Bladet
I indeværende sæson er udkommet 3 numre af foreningsbladet: Nr. 179 Januar 2007, nr. 180 april 2007 og nr. 181 September 2007. Desuden er udkommet et Særnummer i November 2007.
Vi får fortsat interesante indlæg fra foreningsmedlemmer. Sidst har således Frank Dalgaard skrevet er god artikel i anledning af 40 året for den spejdertur, der blev udgangspunktet for, at foreningen blev skabt. Det er i nummer 181, og bestyrelsen vil derfor spørge, om forfatteren kan tillade, at artiklen lægges ud på hjemmesiden, tillige med en introduktion.
Vi er fortsat meget glade for, at vort medlem i det nordjyske, Vagn Makholm, udfærdiger siderne med ”Siden sidst”. De skrives ud fra artikler fra den landsdækkende grønlandske avis
”Atuagagdliutit / Grønlandsposten”, som Vagn modtager med luftpost to gange om ugen.
Tak til Vagn for denne indsats for foreningen.
Endvidere tak til vort bestyrelsesmedlem, hundeslædekører-helt og bladredaktør Henning for det arbejde og den kreativitet, der - selv med moderne digitale værktøjer – skal leveres for at lave bladet. Også tak til kasserer Jørgen Andersen for at frankere og poste de ca. 250 eksemplarer, der er tale om for hvert nummer.
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
Der er solgt 155 guider i år 2006, hvilket er omkring 50 % mere end det gennemsnitlige årlige salg siden guiden udkom i sommeren 1995. Ca. halvdelen af salget i 2006 var af den engelske udgave, ligesom i 2005.
Udvalget har i foråret besluttet at yde et tilskud på kr. 100.000 til Destination South Greenland til at afmærke hele vandreruten mellem Qaqortoq og Igaliko med varder og udgive en tilhørende informationsfolder. Udvalgets tilskud vil blive suppleret med midler fra Destination South Greenland selv, og Qaqortoq Kommunes Erhvervudvalg har indstillet til kommunens økonomiudvalg, at kommunen også spæder et betydeligt beløb til. Samtidig skal etableres hytter til overnatning.
Det var oprindeligt planen, at ruten skulle vardes i sommeren 2007. Imidlertid lykkedes dette ikke, fordi de lokale kræfter, hvori projektet skal forankres, endnu ikke er fuldt etableret.
Destination South Greenland har derfor bedt om, at pengene overføres til næste år. Udvalget vil tage stilling til hertil på et snarligt møde med en repræsentant fra den nydannede turistforening i Igaliko, som netop er i Danmark i disse uger.
For få dage siden har Dansk Vandrelaug meddelt, at de af ressourcemæssige årsager ikke ønsker at deltage i Udvalgets møder fremover. De vil blot orienteres om, hvorledes formuen anvendes.
Kontakten til Dansk Fjeldvandrerklub
Vi har i årets løb fortsat samarbejdet med Dansk Fjeldvandrerklub. Vi har fået den fælles annoncering af arrangementer om Grønland lagt i en fast rutine, og vi deltager fortsat gratis i hinandens arrangementer.
I sommer var 4 af vore medlemmer, som også er medlemmer af fjeldvandrerklubben, på vandretur på Svalbard med 2 ”rene” medlemmer af Dansk Fjeldvandrerklub – og vi ses stadig!
Det grønlandske Julemærke
Igen i år har nuværende og tidligere medlemmer af foreningens bestyrelse deltaget i bemandingen af salgsstanden for det grønlandske julemærke ved den årlige frimærkeudstilling i Forum i København.
Foreningens formand har i sin egenskab af formand for den danske støttekomité for Den grønlandske Julemærkefond været i Nuuk i en uge i maj og på den måde ”fået udvidet sin grønlandshorisont”.
Økonomi
Årets regnskab udviser et underskud på 889 kr., hvilket er en anelse utilfredsstillende ift. det budgetterede 0-resultat.
Imidlertid er bestyrelsen tilfreds med, at resultatet er opnået i lyset af et reduceret tilskud fra Friluftsrådet, og at der ikke er et overskud fra en rejse i regnskabet. Vi har altså forbedret den ordinære drift, primært pga. lavere pris på trykning af bladet.
Vi har, siden regnskabet blev udarbejdet, investeret de likvide midler i obligationer for at udnytte, at renten er steget. Denne ændring vil give øgede renteindtægter til næste år, således at regnskabet kan balancere, selv om tilskudet fra Friluftsrådet falder helt bort.
Revisorerne
Vi vil gerne takke vore revisorer for deres arbejde med at påse, at foreningens regnskabsførelse ”går ordentligt for sig”. De får tilsendt det samlede bilagsmateriale, kasserens bogføring og afsluttende regnskabsopstillinger, som de returnerer med evt. bemærkninger. Dem har der heller ikke i år været nogen af.
Den ene af vore revisorer, Finn Knudsen, stoppede jo efter regnskabsaflæggelsen sidste år, og bestyrelsen vil gerne på hele foreningens vegne takke Finn for sin indsats.
I stedet for Finn Knudsen har bestyrelsen fået tilsagn fra et andet foreningsmedlem - Bent Kramer - om at stille op som revisor under det efterfølgende punkt på generalforsamlingen.
Rabataftale
Foreningens rabataftale med en førende udstyrsforretning i København er forlænget med 1 år til og med 2008.
Mødelokale
Som bekendt har vi i årevis benyttet disse lokaler i Dansk Polarcenter vederlagsfrit til vore arrangementer. Denne ordning vil muligvis være slut i dag.
Dansk Polarcenter har haft en række mystiske indbrud, og man ønsker fremover ikke at indrømme fremmede adgang til centeret uden ledsager. Denne ledsager skal vi betale for, og det har vi ikke mulighed for.
I stedet har vi fået tilsagn om at kunne låne lokaler i Det grønlandske Hus i Løvstræde, og det er vi selvfølgelig glade for.
Nærmere følger i annonceringen af de enkelte arrangementer.
Afslutningsvis vil vi gerne takke Dansk Polarcenter mange gange for den tid, vi har kunnet benytte lokalet og de tilhørende faciliteter - det har i bogstaveligste forstand været en udsøgt fornøjelse pga. de fornemme og historiske omgivelser.
Vi håber, vi kan opretholde kontakten til Dansk Polarcenter, f.eks. ved at opretholde samarbejdet omkring Kulturnatten.
 
M.
 
Bestyrelsens planer for det kommende år, dvs. 2007-2008.
Rejsen
Rejsen for sommeren 2008 er endnu ikke fastlagt.
Hjemmearrangementer
Vi vil afvikle hjemmearrangementer med indhold om Grønland, natur og fjeldvandring o. lign.
For foråret 2008 er foreløbig aftalt 3 arrangementer: Den 29. januar får vi besøg af Jørgen Taagholdt med sin ny film om Østgrønland. Senere på foråret vil vi få besøg af formanden Ib Eisenhart fra Knud Rasmussen Selskabet, vor velkendte foredragsholder Frank Nielsen, som i 2007 har været i Scoresbysund og Hans Grønkjær, tidligere rejsebureauindehaver i Grønland.
Samarbejdet med Dansk Fjeldvandrerklub om gratis adgang til hinandens arrangementer fortsætter.
Samarbejdet med Bryggen om, at vore medlemmer kommer ind til arrangementer til halv pris, fortsætter. Ligeledes samarbejdet om gensidig opslag om hinandens arrangementer.
Lokalesituationen i Dansk Polarcenter er kritisk, og vi har til erstatning sikret os mulighed for at benytte lokaler i Det grønlandske Hus i Løvstræde. Mere følger.
Bladet
Fortsætte uændret. De tidligere planer om at lade bladet gå ind er stillet i bero, da økonomien ser ud til at kunne klare, at det fortsætter.
Hjemmeside
Drift og udviklingen af hjemmesiden vil fortsætte.
Medlemstallet
Det er dårlige tider for foreninger som vores. Men vi håber, at medlemstallet kan opretholdes.
Bestyrelsen
Uændret samensætning.
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
Vi fortsætter arbejdet her. Lige nu er det mærkning af vandreruten i Sydgrønland, der er på dagsordenen.