<<
Bestyrelsens beretning for Q-foreningsåret 2007-08
Aflagt på generalforsamlingen 23. november 2008
Indledning
Den forløbne sæson er forløbet godt. Vi har gennemført 7 hjemmearrangementer, hvoraf de 6 har været med tilfredsstillende tilslutning. Det sidste måtte aflyses, for udover to bestyrelses-medlemmer kom der ingen tilhørere.
Vi har taget inititiv til et meget vellykket rejsearrangement til Kangerlussuaq i september med meget tilfredsstillende tilslutning.
Bladet er udkommet med 3 ordinære numre og et særnummer.
Den vigtige hjemmeside kører fortsat på højt niveau med regelmæssige opdateringer og endnu flere links end sidste år. Der er faktisk hele 237 links, hvilket er uhørt mange for en hjemmeside af vores karakter. Og der bliver stadig flere.
Vores medlemstal er 102, hvilket er et fald fra 106 i 2007. Vi har haft en tilgang på 5 og en afgang på 9 medlemmer. Tendensen er den samme i Dansk Fjeldvandrerklub, men andre foreninger for aktive – eks. roklubber - oplever tilgang, så vi kan ikke sige, at det bare er “tiderne”, der er årsagen til nedgangen.
Generalforsamlingen
Foreningsåret starter med generalforsamlingen, som foregik den 25. november 2007.
Arrangementer
Årets første arrangement efter generalforsamlingen den 25. november 2007 var med Morten Beier fra Arctic Dive Travel, som fortalte om dykning i Grønland. For tilhørerne – det var alle erfarne landkrabber – var det er stor oplevelse at se billeder af en stor variation af fisk, flora, former og farver, der gemmer sig under havet og havisen i Grønland. Særlig indtryksfulde var billederne fra en dykning omkring et isbjerg, fotograferet nedefra i solskin.
Dette arrangement var det sidste i Dansk Polarcenter indenfor den aftale, vi har haft i mange år, og vi var vel godt en halv snes mennesker tilstede.
Næste arrangement den 29. januar var i Huset i Løvstræde, hvor vi nu holder til. Den altid aktive Jørgen Taagholt skulle vise film fra en sommerrejse til Østgrønland i regi en lille rejseklub i Gentofte, som han driver sammen med en kollega. Vi havde denne første gang på stedet lidt kludder med teknikken, men da vi først kom igang, så vi en fin amatørfilm fra en begivenhedsrig tur i hovedsagelig godt vejr (– eller også havde man kun filmet, mens solen skinnede…!). Rejsen var afslutningen på en foredragsrække, der havde løbet over vinteren før rejsen.
Vi var også her en halv snes tilhørere.
Allerede i starten af februar 2008 – det var den 7. – fik de ca. 12 personer, der var tilstede, en helt speciel oplevelse med hjem: Vi havde besøg af Hans Grønkjær, som sammen med sin kone har været bestyrer af sømandshjemmet i Sisimiut i 17 år.
Hans Grønkjær har mødt mange mennesker - mange grønlændere – under sit ophold i Grønland. Nogle af disse mennesker har givet ham og hans kone enestående personlige oplevelser, først og fremmest i kraft at deres grønlandske personlighed og deres grønlandske idealer.
Hans Grønkjær arbejder efter at være returneret til Danmark for firmaet Profil Rejser – naturligvis med hyppige rejser til Grønland.
Den 28. februar fortalte Eve Eisenhardt og Frank Nielsen for ca. 15 tilhørere om to spændende ture til henholdsvis Scoresbysund og Ilulissat Isfjord. Eve har for mange år siden boet to år i Kap Tobin ved Scoresbysund, og det var naturligvis spændende at høre om forskellen fra dengang og nu. Billeder var en fornøjelse at se på, fulde af indlevelse og højt hævet over almindelig turist-fotograferings-niveau.
Det var Eve Eisenhardts debut som foredragsholder - men det fik vi først at vide bagefter… Og hun gjorde det godt.
Frank fortalte bagefter om udviklingen i Ilulissat Isfjord som følge af den globale opvarmning.
Næste foredragsaften var den 27. marts, hvor formanden for Knud Rasmussen Selskabet, Ib Eisenhardt, fortalte om selskabet og om personen Knud Rasmussen. Det var spændende at få tilføjet nye facetter til karakteren af denne enestående historiske skikkelse, som selskabets medlemmer omtaler fuldstændigt, som om de kendte ham personligt. Vi fik også at vide, at Knud Rasmussens svigerfar var en velhavende entreprenør, som formentlig har haft en stor andel i, at Knud Rasmussen kunne være polarforsker. Svigerfar har nemlig i mange år forsørget Knud Rasmussens kone og børn i København, mens vor helt var opslugt af polarområdernes udfordringer.
Der var vel 12-15 tilhørere denne aften.
Den 8. maj skulle formanden for Foreningen Sydprøvens venner, Axel Bredsdorff, vise billeder og fortælle om foreningens arbejde. Men da der ikke kom nogle tilhørere, måtte vi sende foredragsholderen hjem igen! Han tog det pænt - og vi arrangerer fremover ikke flere aften-foredrag efter, at sommertiden er indført, og bøgen er sprunget ud!
Årets rejse
Ja, egentlig var årets rejse ikke en rigtig Qatanngut-rejse, for konceptet var ganske nyt: Vort efterhånden meget rejsevante bestyrelsesmedlem Claus startede med i januar 2008 at melde ud, at flybilletter til Kangerlussuaq lige nu kun kostede 2.500 kr. for en returbillet i september måned.
Via Q-bladet, Fjeldvandrerklubbens hjemmeside og personlige kontakter inviterede Claus til en uge-tur fra 5. – 12. september, idet deltagerne selv skulle forestå de planlægningstunge emner transport og proviant.
Muligheden for at komme en uge til Grønland og se indlandsisen for 2.500 kr. var – specielt for medlemmer af Dansk Fjeldvandreklub - meget fristende, og i løbet af 14 dage var turen næsten fuldtegnet.
Efter et par aften møder i månederne op til afrejsen tog de 22 rejsedeltagere af sted på en tur, der skulle vise sig at blive én af de mest vellykkede i mange år.
Fjeldet var i efterårsfarver, vejret skiftede fra regn og blæst til det allerfineste solskin, og da der yderligere kom en ægte grønlandsk kvinde fra Nuuk til i Kangerlussuaq som rejsedeltager, fik de mange grønlandsdebutanter oplevet det hele.
Indlandsisen lå heldigvis, hvor den plejer, omend væggen ved Russel Gletcheren er blevet meget lavere end før.
Turens ekstra gevinst er, at der er knyttet et stort antal personlige kontakter mellem medlemmer af vores forening og Dansk Fjeldvandrerklub. Det ser vi frem til, at begge foreninger får glæde af fremover.
Efteråret
Ved efterårets første arrangement den 30. september fortalte biolog Henning Thing om det internationale polarår, IPY (International Polar Year), 2007-2008. Ja, faktisk er det over en periode på to år, at polarforskerne kloden rundt med ca. 50 års mellemrum i særlig grad koordinerer deres indsats og skaffer ekstra midler for at udføre store og ressourcekrævende forskningsopgaver af international betydning. Traditionen med IPY rækker flere århundreder tilbage, og med sine over 25 års erfaring som polarforsker ved Dansk Polarcenter fik vor foredragsholder på sin egen stille facon og med et veltilrettelagt foredrag formidlet en ægte feeling af, at man som deltager i et IPY er med i noget stort.
Vi var vel en halv snes mennesker denne aften, som undtagelsesvis foregik i de dejlige lokaler i Dansk Polarcenter.
Samarbejdet med Bryggen
De gode intentioner, som blev introduceret for nogle år siden, består fortsat, dog uden konkret indhold. Med andre ord: Vi har ikke haft fælles projekter i år.
Hjemmesiden
På trods af, at hjemmesiden i sin grundform er designet for 5-6 år siden, fremstår den fortsat på højde med dagens standard. Opdateringen med arrangementer foregår upåklageligt, og desuden bør nævnes Frank Dalgaards gode artikel om turen til Kangerlussuaq i år.
Som tidligere nævnt er antallet af links til andre hjemmesider meget højt. Blandt linksene findes naturligvis Dansk Polarcenter – som i sig selv har en omfattende og hovedsagelig videnskabelig linksamling -, de fleste grønlandske byer, en lang række øvrige offentlige hjemmesider, hjemmesider med friluftsudstyr (også fra udlandet), med bøger og magasiner, personlige hjemmesider - og så naturligvis hjemmesiderne for både den falske og den rigtige julemand ;-)
Den fjerneste hjemmeside tilhører The Field Museum i Chicago, der forestod en tilsyneladende meget seriøs videnskabelig ekspedition til Jameson Land i Østgrønland i 2002 med NASA og National Geographic Society som sponsorer.
Hvis ovenstående ikke tilfredsstiller ens behov for at se billeder af det, vi alle interesserer os for her i foreningen, kan man klikke på linket til Googles billeddatabase Picasa. Her ligger der i skrivende stund 194.306 private billeder fra Grønland !
Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin anerkendelse og tak til vor webmaster for det løbende arbejde, den omhu og den kompetence, der gør den gode hjemmeside mulig.
Bladet
I indeværende sæson er udkommet 3 numre af foreningsbladet: Nr. 182 Januar 2008, nr. 183 maj 2008 og nr. 184 September 2008. Desuden er udkommet et særnummer i November 2008.
Vi får fortsat interesante indlæg fra foreningsmedlemmer. Sidst har Frank Dalgaard skrevet en god artikel om vandreturen til Kangerlussuaq – den samme, som nu er på hjemmesiden.
De vigtige sider med “Siden Sidst”, der i hvert eneste nummer af bladet bringer friske udpluk af artikler i den ældste avis i Grønland ”Atuagagdliutit / Grønlandsposten”, skrives fortsat af Vagn Makholm, som bor i Nordjylland. Vagn modtager avisen med luftpost, når den udkommer to gange om ugen.
Tak til Vagn for denne vigtige indsats for foreningen.
Det er vort bestyrelsesmedlem Henning, som 4 gange om året også er bladredaktør og driftsikkert udfører det redaktionelle arbejde med at lave bladet på sin computer – og det er vor kasserer Jørgen, som ligeså driftssikkert sørger for frankering og forsendelse af de ca. 250 eksemplarer, der skal postes af hvert nummer.
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
Der er solgt 84 guider i år 2008, hvilket er lidt under normalen. Som noget usædvanligt er der solgt flere tyske og engelske udgaver end danske. På trods af det løbende salg, som har fundet sted siden 1995, er der stadig guider til i hvert fald endnu 5-10 års salg. Heldigvis forældes indholdet i guiden jo ikke, og vi har også sikret data, så den kan genoptrykkes om nødvendigt.
Udvalget besluttede tidligt i 2007 at yde et tilskud på 100.000 kr. til Destination South Greenland til at afmærke vandreruten mellem Qaqortoq og Igaliko og udgive en tilhørende informationsfolder. Udvalgets tilskud skulle suppleres med midler fra Destination South Greenland, Qaqortoq Kommunes Erhvervsudvalg og Hjemmestyret, og i projektet indgik tillige, at der skulle opstilles et antal hytter i fjeldet til overnatning.
Hele projektet skulle realiseres af grønlændere.
Efter en langvarig og seriøs indsats har det imidlertid ikke været muligt at mobilisere det fornødne lokale initiativ og den fornødne lokale arbejdskraft. Derfor er afmærkningen af vandreruten kun delvis udført.
Udvalget overvejer derfor nu at sende et hold danske frivillige op i sommeren 2009 for at fuldføre afmærkningen. Denne tanke støttes helhjertet af vor samarbejdspartner i Qaqortoq, Destination South Greenland, DSG, som vil skrive en folder om attraktionen. DSG vil endvidere sørge for, at en biolog vil deltage i afmærkningen for at indsamle oplysninger om flora og fauna til folderen.
Dansk Bjergklub og Dansk Vandrelaug deltager ikke mere i Udvalgets møder. Tilbage er Dansk Fjeldvandrerklub og Qatanngut – men det går også udmærket.
Samarbejdet med Dansk Fjeldvandrerklub
Vi er fortsat glade for samarbejdet med Dansk Fjeldvandrerklub, som i år har udviklet sig yderligere. Således kom over halvdelen af deltagerne på rejsen til Kangerlussuaq fra Fjeldvandrerklubben, og også til vore foredragsaftener ser vi næsten hver gang tilhørere derfra.
Enkelte af vore medlemmer kommer også til Fjeldvandrerklubbens arrangementer, og nogle personer er medlemmer begge steder.
I lyset heraf er det naturligvis glædeligt, at Fjeldvandrerklubbens bestyrelsesformand i sin beretning på klubbens generalforsamling i oktober i år udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med os.
Det grønlandske julemærke
Vi har tidligere hjulpet Den grønlandske Julemærkefond med at bemande salgsboden ved udstillingen ”Frimærker i Forum”, men det har ikke været aktuelt i år.
Frimærkeudstillingen er flyttet til Fredericia, hvor julemærket klarede sig med hjælp fra bl.a. den lokale grønlænderforening.
Der er ikke tegn på, at udstillingen fremover kommer tilbage til København.
Økonomi
Årets regnskab udviser et lille overskud, hvilket er meget tilfredsstillende. Helt principielt skal en forening som vores kunne drives med sund økonomi, men det har knebet i en årrække. Derfor er det glædeligt, at det nu er lykkedes.
Forbedringen skyldes bl.a., at moderne trykketeknik i ren sort/hvid betyder mindre udgifter til bladet, og at vi har omplaceret formuen til en bedre forrentning.
Revisionen
Vi vil gerne takke vor revisor for hans arbejde med at påse, at foreningens regnskab føres korrekt, at bilagene er retvisende, og at de værdier, der er anført i regnskabet, også findes i virkeligheden.
Både vor kasserer og vor revisor er professionelle indenfor faget, så vores økonomi er i gode hænder.
Tak til revisor for at påtage sig sin del af ansvaret for foreningens drift.
Vi mangler p.t. en revisor, for der skal være to.
Rabataftale
Foreningens rabataftale med en førende udstyrsforretning i København har såvidt vides fungeret fint – vi har i hvert fald ikke modtaget kritiske kommentarer fra medlemmerne.
Mødelokale
Som annonceret på sidste års generalforsamling har vi fra begyndelsen af 2008 flyttet vore arrangementer til et stort mødelokale i Det grønlandske Hus i Løvstræde.
Samarbejdet fungerer upåklageligt, og vi deltager regelmæssigt i møder i et forum, der tilrettelægger brugen af huset.
Vi vil gerne sige tak til Huset for, at vi kan få lov til at benytte lokalerne vederlagsfrit.
 
M.