<<
Bestyrelsen
Formanden udtaler efter generalforsamlingen 21/11-2004:
På den netop overståede generalforsamling blev de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genvalgt. Bestyrelsen fortsætter derfor med den hidtidige sammensætning og takker for tilliden!
Vi er jo i den glædelige situation, at årets rejse er fuldtegnet, således at vi umiddelbart kan tage fat på andre opgaver. Den første bliver at hæve antallet af foreningens hjemmeaktiviteter og at annoncere dem i en langsigtet arrangementsplan.
På generalforsamlingen blev drøftet, hvorledes vi kan sikre overskud på foreningens økonomi fremover. Det blev foreslået at gå over til elektronisk bladudgivelse i lighed med andre foreningers politik. Bladet er den største enkeltpost på budgettet. Der var imidlertid stor tilslutning til, at bladet skulle fortsætte som hidtil. I stedet blev - ret kynisk, kan man sige - et forslag om at hæve kontingentet til 225 kr. om året enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen håber, at medlemmerne tager godt imod de nye tilbud om hjemmearrangementer. Til disse arrangementer vil også ikke-medlemmer være velkomne mod et gebyr, som bestyrelsen senere vil fastsætte.
Webmasteren udvikler fortsat hjemmesiden, og medlemmerne er yderst velkomne til at bidrage med tekst og billeder. Billeder skal som hovedregel ledsages af en kommenterende tekst.

Morten Jørck