<<
Beretning for Q-foreningsåret 2004-05
ved Morten Jørck, formand
Indledning
Den generelle tendens i året er et øget aktivitetsniveau i forhold til sidste år. Samtidig er vores medlemstal steget ganske lidt, hvilket er meget glædeligt, hvis det viser sig at være en blivende tendens.
Først og fremmest har vi gennemført en vellykket rejse med hele 12 deltagere, inkl. rejselederen, og også vores hjemmearrangementer er gået godt. Hjemmesiden er blevet yderligere opgraderet i funktioner og udvidet i stofmængde, og den er nu på et meget tilfredsstillende niveau.
I slutningen af foreningsåret har vi aftalt at lave to hjemmearrangementer i samarbejde med "fremmede", hvilket er noget helt nyt. De "fremmede" er Dansk Fjeldvandrerklub og Bryggen. Det første arrangement den 1. november med Robert Peary II blev meget vellykket og med stort deltagerantal.
Det andet arrangement løber af stabelen umiddelbart efter frokost i dag, hvorefter vi vil vurdere samarbejdets fordele og evt. ulemper for os.
Pr. efteråret 2005 er vi 118 medlemmer, som har betalt kontingent. Den nævnte fremgang er fordelt på en tilgang på 10 og en afgang på 2 medlemmer.
Nu er det naturligvis spændende, om fremgangen holder ved eller blot er et forbigående fænomen.
Generalforsamlingen mv.
På generalforsamlingen den 21. november 2004 skete ingen ændringer i bestyrelsen. Vi er det altså samme hold som sidste år, og selv om vi stadig har det sjovt, savner vi fortsat et medlem til at tage sig af hjemmearrangementerne.
Øvrige hjemmearrangementer
Forårssæsonen startede den 28. februar, hvor Birgit Ostenfeld og Ole Sand fortalte om nordboerne i Sydgrønland. Birgit har været turistguide i Qassiarsuk i sommeren 2004 og bl.a. i den forbindelse sat sig grundigt ind i nordbohistorien, mens Ole har sejlet et rigtigt vikingeskib i Østersøen. Så det blev en rigtig spændende aften.
Er par måneder efter, det var den 18. april, fortalte biolog og Ph. D. Mario Acquarone om, hvad hvalrosser spiser. Det var ganske usædvanlig viden, vi fik fortalt af den engagerede forsker, der stolt kunne fortælle, hvad han havde fundet ud af: At en hvalros i undersøgelsesperioden (hvor de altså feder sig op til vinteren) spiste, hvad der svarede til flere kasser med Mars Bar om dagen!
Nogle af de tilhørende billeder kommer én i møde på forsiden på hjemmesiden.
Også foredragsholderen var glad. Direkte adspurgt svarede han: "Ja, det er jo meget sjældent, at man får lov til at fortælle en hel aften om det, der virkelig interesserer én."
Rejseforløbet
Dette års tur, et såkaldt minikrydstogt, blev gennemført som planlagt med 12 deltagere. Det var det antal passagerer, der kunne være på den chartrede båd "Sanatit". Fartøjet er en gammel tele-kutter, der nu ejes af en grønlænder - den tidligere maskinmester på båden - og nu udelukkende benyttes til chartersejlads.
Der blev i april måned inden turen afholdt en forberedelses-weekend, som blev brugt til en gennemgang af turens forløb. Week-enden blev holdt i en hytte i Helsinge.
Rejsen varede fra den 27. juni til 8. juli.
Årets rejse var den rigtige måde at se Grønland på (- mener rejselederen!). Vi havde chartret båden fra den 27. juni til den 5. juli og sejlede i løbet af disse 8 dage fra Aasiaat til Uummannaq med anløb til en ny by eller bygd hver dag.
Sejladsen foregik fra sidst på eftermiddagen til sent om aftenen - og somme tider blev noget af natten taget til hjælp. Således kunne vi starte dagen med at gå eller blive sat i land efter morgenmaden og bruge den største del af dagen på at gøre opdagelser med fast grund under fødderne.
Madlavningen klarede skibets kok, som også var matros og motormand med videre. En fin fyr.
Skibets ejer og skipper var meget seriøs og sejlede meget sikkert.
Af større byer anløb vi Ilullisat og Uummannaq. Derudover anløb vi bygderne Qeqertarssuq/Godhavn, Saqqaq, Niaqornat og Satut. Her kan det nævnes, at netop Niaqornat, der ligger meget alene på nordspidsen af Nuussuaq, var en glædelig overraskelse. I vores forventninger før rejsen var det nærmest en parentes i programmet, men det viste sig at være en rigtig lille spændende bygd at besøge.
I Uummannaq var der mulighed for at overvære en konfirmation samt at besøge Julemandens hus. Det var også her, skibets kok var med i byen en aften, hvor han og nogle af os kom meget sent hjem om natten.
De sidste 3 dage var vi i Kangerlussuaq. Her blev en dag brugt til en tur ind til indlandsisen, hvor vi undervejs så masser af moskusokser. Ligeledes blev der gået lidt rundt inde på isen.
Den sidste dag i Kangerlussuaq var på egen hånd.
Alle transporten til og fra Grønland foregik planmæssigt. Sejladsen kunne vi jo selv planlægge fra time til time undervejs - så det gik som "planlagt"!
I Kastrup blev holdet som sædvanligt modtaget af repræsentanter for bestyrelsen "til debriefing" over en fadøl.
Efter turen har én af rejsedeltagerne skrevet en længere, god og underholdende historie om en fiktiv grønlandstur, der har en umiskendelig lighed med årets rejse til Diskobugten. Litteratur-interesserede henvises til hjemmesiden eller bladets nr. 175.
Efteråret
Den 11. oktober fortalte Henning og viste billeder fra årets tur. Det var som sædvanlig spændende at høre om forløbet af ægte grønlandsrejse, og der var en dejlig stemning og mange flotte billeder. Vi fik et godt indtryk af rejsen i de for mange af tilhørerne efterhånden kendte områder.
Derefter fortalte Claus om turen til næste år til Scoresbysund. Det er til gengæld helt ukendt terræn, for det et første gang nogensinde, foreningen skal rejse på de kanter.
Der er allerede tilstrækkeligt med interesserede til, at turen bliver realiseret, og det bliver rigtig spændende!
Ny vedtægter
Som besluttet på sidste års generalforsamling har bestyrelsen udarbejdet et forslag til revision af vedtægterne.
Det væsentlige er, at vi har fjernet repræsentantskabet i lyset af, at det ikke mere hverken er til stede eller relevant i samme omfang som før.
Desuden har vi opfrisket dem lidt, hvor vi har fundet det fornødent.
Detaljerne vil blive gennemgået inden fremlæggelsen af vedtægterne senere i dag.
Resten af efteråret
De næste arrangementer i efteråret finder sted efter foreningsårets udløb den 31. september. Men jeg vil alligevel berøre dem, fordi de repræsenterer en interessant nyskabelse i foreningen.
Det drejer sig som nævnt i indledningen om to arrangementer, der - og det er det nye - afholdes i samarbejde med andre organisationer. Konkret er det med Dansk Fjeldvandrerklub og Bryggen. Anledningen til samarbejdet er, at bestyrelsen for at tiltrække flere tilhørere ønskede at engagere foredragsholdere, der var mere kendte.
Imidlertid koster kentnisser penge, og derfor besluttede vi at finde medsponsorer. Vi blev derfor glade for, at Dansk Fjeldvandrerklub og Bryggen var med på idéen. Begge parter kunne bruge vores arrangementsforslag som et led i deres efterårsprogram.
Det første arrangement har været en klar succes, målt på samarbejdet. Det er gået helt glat.
Der var 70 tilhørere, heraf 40 betalende. De resterende 30 tilhørere var fordelt mellem Dansk Fjeldvandrerklub og Qatanngut med lidt flere til Fjeldvandrerklubben end til os. Nogle få er medlemmer begge steder.
Nu er vi spændte på, hvorledes det går i eftermiddag til foredraget med John Andersen.
Både Bryggen og Dansk Fjeldvandrerklub har allerede meldt tilbage, at de er interesserede i at fortsætte samarbejdet.
Disse arrangementer er også en god måde at promovere foreningen på, fordi tilhørerne om nogen ligger i vores målgruppe.
Hjemmesiden
er nu et af foreningens store aktiver. Lang tids hårdt og talentfuldt arbejde fra vores web-masters side, har - godt sekunderet af andre bidragydere - ført til et meget flot resultat.
Bestyrelsen er meget tilfredse med siden, der - udover at være stor og let at finde rundt i - også har et meget stort antal links.
Vi har lagt den politik, at der skal være få men gode billeder, således at den besøgenes oplevelse bliver af høj kvalitet.
I november måned 2005 har der til dato været i snit 938 "hits" pr. dag. Der har i måneden indtil videre været 84 "visits" pr. dag i snit.
Den måned, der scorer højest, er august, hvor der i gennemsnit var 1.330 "hits" pr. dag. På den mest travle dag har været 6.939 hits. Den travleste dag i august har der været 176 "visits".
Vi vil gerne sige tak til Finn Johannessen for den omhu og flid, der ligger bag hjemmesidens etablering og drift, og som vi kan se af tallene, er der mange andre end os selv, der har glæde af den.
Dødsfald
Den 20. februar døde den ene af foreningens stiftere, Poul Madsen, i en alder af 77 år.
Poul Madsen havde i mange år boet i Sisimiut. Vel tilbage i Danmark deltog han i 1967 som én af rejselederne på Det danske Spejderkorps' såkaldte Qatanngut-ekspedition, Her vandrede 80 danske spejdere vandrede fra Kangerlussuaq til Sisimiut, hvor Pouls gamle trop tog imod, og de mange spejdere havde nogle dejlige dage sammen.
Erfaringerne fra samværet med grønlænderne var så gode, at en gruppe af lederne fra turen - og altså heriblandt Poul Madsen - besluttede at oprette en selvstændig forening med det mellemfolkelige element som sit formål.
Foreningen Qatanngut er officielt stiftet på en generalforsamling den 6. december 1969.
Udover vores forening har Poul Madsen været med til at starte Det grønlandske Julemærke og han donerede nogle år før sin død sin store samling grønlandske husflidsarbejder - heriblandt mange tupilakker - til de grønlandske museer. Endelig nåede han at færdiggøre manuskriptet til en bog om grønlandsmaleren Emanuel A. Petersen, lige inden han døde.
Foreningen var repræsenteret ved begravelsen i Helligåndskirken.
Bladet
Der er udkommet de 3 numre af foreningsbladet i år, 174, 175, 176 plus et særnummer i november.
Redaktøren har haft rigeligt med stof, hvilket har været meget glædeligt. Knapt så glædeligt er, at bladet er blevet så omfangsrigt, at prisen på trykning og porto også er steget! Så vi har sparet et nummer væk!
Vi er fortsat meget glade for, at vort medlem i det nordjyske, Vagn Makholm, udfærdiger siderne med ”Siden sidst” med nyt fra den landsdækkende grønlandske avis ”Grønlandsposten”. Tak til Vagn for denne indsats for at gøre bladet interessant og til noget særligt.
Vagn har for nylig fået konkurrence på web'en, hvor vi nu har link til en grønlandsk web-avis.
Så nu kan man altså vælge, om man vil læse nye nyheder på computerskærmen eller lidt ældre nyheder på glittet papir. Papirversionen har jo den fordel, at den kan benyttes som hyggelæsning i sofaen eller som god-nat læsning i sengen (hvilket jeg personligt er stor ynder af...).
Bestyrelsen vil gerne igen i år sige tak til redaktøren Henning Clausen for det store arbejde, der lægges i bladproduktionen.
Bladet er den tungeste post i foreningens budget, og på sidste generalforsamling stillede bestyrelsen i udsigt at lade bladet gå ind nu.
Vi er i mellemtiden blevet opmærksomme på, at det evt. vil være muligt at trykke det til en lavere pris. I erkendelse af, at der blandt medlemmerne formentlig vil være stor modstand mod at fjerne godnatlæsningen, vil vi her på generalforsamlingen drøfte den mulighed at lade bladet køre endnu en tid.
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
Der er solgt 88 guider i år 2004, hvilket er tæt på gennemsnittet af det årlige salg siden guiden udkom i sommeren 1995. Halvdelen af salget i 2004 var af den engelske udgave.
Udvalget har som vanligt holdt et møde i foråret, men i efteråret har DVL fremsat forslag om at nedlægge det og dele pengene mellem foreningerne. Denne mulighed har for nylig været drøftet uformelt mellem DVL og Qatanngut.
Vi er sammen med Dansk Fjeldvandrerklub ikke umiddelbart indstillet på blot at nedlægge Udvalget, men vi anerkender, at der er behov for at "se på sagen". Vilkårene for turisme i Grønland er ganske anderledes nu, end da Udvalget blev nedsat i sin tid - det var i 1973 - og vi er altså positivt indstillet på at arbejde mod en ordning, der tilfredsstiller nutidens behov.
Vi har igen i år fået lov til at reklamere for årets tur i Dansk Fjeldvandreklubs medlemsblad.
Resultatet har hidtil været, at én derfra har meddelt, at hun ønsker at komme med på turen, og flere andre har vist interesse.
Kulturnatten
Som noget nyt inviterede Dansk Polarcenter os til at deltage med et foredrag i Kulturnatten den 18. oktober. Det sagde vi naturligvis ja til, og Finn Johannessen sammensatte en udsøgt samling af egne og andre rejsedeltageres billeder med titlen "Natur og kultur i Diskobugten".
Finn kørte foredraget to gange i løbet af aftenen, hvor henimod 30 mennesker fik glæde af hans fotoperler fra flere rejser i området.
Desværre blev selve titlen trods opfølgning fra os ikke annonceret i kataloget og på Kulturnattens hjemmeside - men så har vi lært det til næste år! Vi håber nemlig at blive inviteret igen, for det var sjovt at være med, og vi fik delt en mængde reklamemateriale ud til de mange besøgende i Dansk Polarcenter denne aften!
Det er også spændende, om de mange kræfter også fører til flere medlemmer.
Det grønlandske Julemærke
Nuværende og tidligere medlemmer af foreningens bestyrelse har igen i år deltaget i bemandingen af salgsstanden for Det grønlandske Julemærke ved den årlige frimærkeudstilling i Forum i København.
Det er efterhånden mange år, vi har deltaget, og det er både vi og julemærket glade for.
Mærket kan købes her efter generalforsamlingen.
Økonomi
Året har et underskud på knapt 3.000 kr., hvilket naturligvis er beklageligt. Dette til trods for, at årets tur gav et mindre overskud (- som vi har indkasseret med god samvittighed).
Vi har igen i år modtaget tilskud på 5.000 kr. fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler, og tak til de spillelystne for det.
Såfremt bladet lukkes, vil økonomien rette sig betydeligt, og vi vil igen kunne klare os selv. -
Eller blot 30 medlemmer mere, så vil økonomien balancere.
Revisorerne
Vore trofaste revisorer har heller ikke i år har haft anmærkninger til kassererens arbejde. Og vi vil gerne sige tak for deres indsats igen i år.
Rabataftale
Foreningen indgik sidste år en rabataftale med en førende udstyrsforretning i København for sine medlemmer. Der er ca. 25 medlemmer, der har benyttet sig af ordningen, der indebærer, at man kan få 20% på alt indkøb i forretningen hele året.
Mødelokale
Igen i år har vi fået mulighed for at benytte dette dejlige lokale i Dansk Polarcenter til vore arrangementer. Med de nyeste tiltag i samarbejdet med Bryggen kan det være, vi indimellem flytter derover - men det vil også fremover være dette rum, vi betragter som "vores eget", og det vil vi nødigt vil undvære.
Tak til Dansk Polarcenter for deres gestus.