<<
Bestyrelsens beretning for Q-foreningsåret 2005-06
ved Morten Jørck, formand
Indledning
Vi har i den forløbne sæson haft øget aktivitetsniveau i forhold til sidste år. Udover en sommerrejse er afholdt 7 foredragsaftener, hvortil antallet af tilhørere har været ca. 250. Det er en kraftig stigning ift. de foregående år.
Bladet er udkommet med 2 numre og et særnummer.
Den i forvejen velkørende hjemmeside er blevet yderligere trimmet i funktioner, og den rummer nu endnu mere stof end sidste år. Der er også kommet flere links til den i forvejen lange liste.
Vores medlemstal er 118, hvilket er uændret fra sidste år. Dette er glædeligt, idet flere af de foreninger, vi sammenligner os med, har haft faldende medlemstal. Vi har haft en tilgang på 4 og en afgang på 4 medlemmer.
Generalforsamlingen
På generalforsamlingen den 27. november 2005 fik vi ændret vedtægterne, så repræsentantskabet nu er nedlagt.
Arrangementer i efteråret
Årets første arrangement efter generalforsamlingen den 27. november var et med spænding imødeset foredrag med polarforskeren John Andersen på Bryggen.
Foredraget omhandlede en kajaktur i Sydgrønland med børn, svigerbarn og barnebarn, som altid serveret med et sådant engagement, at fortællingen om en i vores begrebsverden ret almindelig sommerferie forvandledes til en virkelig god og medrivende søndag-eftermiddag-oplevelse.
Der kom over 100 mennesker, så det må siges at have været en succes!
Også Fjeldvandrerklubben og Bryggen, som var partnere i arrangementet, var glade. Dette arrangement betød, at hensigtserklæringerne om samarbejde fik et konkret indhold.
Næste arrangement var også på Bryggen, hvor geologen Naja Mikkelsen den 17. januar fortalte om ”Klimaændringer og det globale arvestykke ved Ilulissat”. Naja har været én af primus motorerne i at få Jakobshavn Isfjord ind på UNESCO’s liste over verdens naturarvsområder, og det var naturligvis meget interessant at høre om.
Der var desværre uventet få tilhørere til dette arrangement - under 15 (til gengæld blev foredragsholderen jublende glad for den uldplaid, vi havde købt til hende som tak for ulejligheden!).
Bedre gik det ikke med foredraget om ”Flådens ishavssejlere” med Per Herholdt Jensen, og det var ærgerligt, for det var faktisk et godt foredrag. Bl.a. hørte vi om den omstridte Hans Ø fra én af de få personer, der har været der selv! Og vi så ægte gammeldags lysbilleder af den lille golde klippeknold med den store betydning i farvandet mellem Grønland og Canada på næsten 80 grader nordlig bredde.
Den 21. februar havde vi foredrag og film om Scoresbysund med filmfotografen og fortælleren Ib Tøpfter. Det var her i Dansk Polarcenter. Ib Tøpfter har boet 15 år i Kap Tobin, en lille bygd få kilometer fra Scoresbysund. Det var en fin aften, hvor vi så levende billeder fra 50’erne og 60’erne i bygden, som nu er reduceret til sommerhusområde for beboere i Scoresbysund. Bl.a. så vi, hvorledes man satte og røgtede fælder til pelsdyr, pelsning af byttet og naturligvis kørsel med hundeslæde i den hvide verden.
Flere af tilhørerne havde boet i Kap Tobin i samme periode som Ib Tøpfter og fik nu lejlighed til at mindes deres oplevelser og hilse på ham.
Vi var vel ca. et dusin personer, der oplevede den gode stemning denne aften.
Et af vore fineste arrangementer i sæsonen blev afviklet den 16. marts. Her havde vi forskningsprofessor Hans Christian Gulløv fra Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning til at fortælle om emnet for Nationalmuseets nyudkomne bog ”Grønlands forhistorie i 4.500 år”. Hans Christian Gulløv har været hovedskribenten på bogen.
Arrangementet foregik på Bryggen og samlede ca. 60 tilhørere til professorens debutforedrag om bogen, beregnet for et senere ”road-show”.
Det var en fornøjelse igen – H.C. Gulløv har nemlig før holdt foredrag i foreningen - at høre den meget engagerede foredragsholder, som i bogstaveligste forstand er verdens klogeste mand på feltet. Efter foredraget var der mange spørgsmål også fra fagfolk, der havde fundet vej til stolerækkerne.
Samarbejdet med Bryggen
Sidst på foråret holdt repræsentanter for bestyrelsen et møde med Bryggen for at vurdere resultaterne af samarbejdet og udforme en mere formel aftale om det videre forløb.
Det gik både godt og skidt. Godt, fordi Bryggen havde været meget glade for de foredrag med mange tilhørere – de havde aldrig haft så mange tilhørere tidligere - og skidt, fordi der var for få tilhørere til andre af foredragene.
Bryggen stiller jo personale til rådighed ved hvert arrangement, og for at Bryggen synes godt om samarbejdet, skal der være entréindtægter, der modsvarer lønnen til personalet.
Vi har talt om at afholde et arrangement om isbjørne til næste år, fordi det kunne knyttes til Bryggens igangværende udstilling om isbjørne. Men der er endnu ikke truffet endelig aftale med foredragsholderen.
Rejseforløbet
Årets rejse til Grønland var vellykket: Vi gennemførte det planlagte program og havde det meste af turen meget godt vejr: De sidste 10 døgn var faktisk med uafbrudt solskin, og det er vist rekord af solskin på en foreningsrejse i mange, mange år.
Rejsen gik, som de fleste nok véd, til Scoresbysund i Østgrønland. Byen, der har 5-600 indbyggere, ligger på højde med Diskobugten, men pga. en sydgående havstrøm fra Polhavet er klimaet noget køligere end på Grønlands vestkyst. Således er gennemsnitstemperaturen om natten ved havoverfladen kun lige over frysepunktet.
Det var her, rejseholdet skulle på ”sommer”ferie!
Deltagerne var 6 personer, 5 mænd og 1 kvinde i alderen 37 til 62 år, alle rutinerede friluftsfolk.
Afrejsen foregik den 11. juli fra Kastrup og efter en overnatning i Reykjavik landede holdet i Constabel Pynt den 12. juli. Her var havisen imidlertid ikke væk, så den planlagte sejltur over Hurryfjorden til startstedet for vandringen på Liverpool Land kunne ikke lade sig gøre. Dermed var hele ferieplanen faldet på gulvet.
Men nu er Qatanngutter jo ikke gutter for ingenting, så rejselederen chartrede i stedet en helikopter, der stod i lufthavnen, til at flyve holdet over fjorden. Hvor svært kan det være ?
Det var selvfølgelig en særlig spændende start på turen, og oplevelsen blev ikke mindre fornøjelig af, at betalingen kunne rummes indenfor turbudgettet.
Holdet vandrede ned af vestsiden af Liverpool Land i et par dage i letgået terræn, krydret med udfordrende elve, der skulle passeres. Herefter skråede man ind over land og i højden til mødet med spidsen af Tværdalen, som blev fulgt ned til Hvalrosbugten. Herfra gik man ad en vej til byen. Det var en vandring med i alt 6 overnatninger, inkl. en overliggerdag.
Denne vandring er beskrevet på hjemmesiden i detaljer.
Mod slutningen af vandreturen blev vejret aldeles flot solskin, og det holdt sig uafbrudt døgnet rundt hele resten af opholdet, lige til en time før flyafgang.
I byen boede man ved Telestationen – det var et køligt sted, men frit for hunde, og det var det vigtigste.
En af turdeltageren kendte byens borgmester Erling Madsen, som inviterede hele holdet på week-end ophold i sit sommerhus i Kap Tobin. Det var jo et tilbud, man havde svært ved at sige nej til. Udover et meget mindeværdigt samvær med Erling Madsen og hans søn på 10 år kom turen til at byde på vellykket sæljagt fra første parket på den ene side og en oplevelse af affald i mængder, som man gerne ville have været foruden, på den anden side.
Det lykkedes også holdet at få et kort møde med kommunaldirektøren Otto Christensen, hvilket var meget tankevækkende. Otto Christensen har stor erfaring som embedsmand forskellige steder i Grønland og fremlagde meget spændende synspunkter på Grønlands situation og forsatte udviklingsmuligheder.
Turen rummede senere en meget smuk vandretur ad slædesporet til højderne NØ for byen og sluttede med nogle dejlige dage på det meget anderledes Jameson Land med lejrliv tæt ved Constabel Pynt.
Efter præcis 14 dage i Grønland fløj holdet tilbage til Island, hvor man i 3 dage oplevede den slående kontrast i klima og kultur – og en vidunderlig tur i Den blå Lagune! Det markerede også afslutningen på feriekulden, for få timer efter samme dag - den 31. juli - ramte holdet virkeligheden i det endnu over-varme sommer-Danmark!
Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til rejselederen Claus for et seriøst stykke arbejde, der førte foreningen succesfuldt ud i ét af de hjørner af Grønland, hvor vi endnu ikke havde været.
Efteråret
Årets første efterårsarrangement var den 28. september, hvor 5 af årets 6 rejsedeltagere var værter og fortalte om årets tur. Der var mange tilhørere – over 30 – som med sideløbende visning af i alt 400 analoge og digitale lysbilleder fik et meget dækkende indtryk af turens forløb.
Vi sluttede aftenen med at fortælle om bl.a. foreningens hundeslædetur til næste år, til Ilulissat og Uummannaq.
Det seneste arrangement var den 9. november, hvor civilingeniør Jørgen Taagholt fortalte om geofysik forskning i Grønland. Foredragsholderen har bag sig et livslangt engagement i Grønland, ikke alene med geofysik men også i administration, politik og meget andet. Det blev derfor en fagligt bred og spændende rejse, vi kom på, om alt fra nordlys over havstrømme, meteorologi og iskerneboringer til rettigheder på bunden af Polhavet.
Derfor var det synd, at det ikke var særlig mange tilstede denne aften - under 10 personer var vi.
Generelt om arrangementsvirksomheden
Som tidligere nævnt har vi i år øget antallet af arrangementer ift. de tidligere år, og antallet af tilhørere er steget meget. De nævnte ca. 250 tilhørere er fordelt på arrangementer med over 100 til under 10 tilhørere. Det store antal skyldes i første række de arrangementer, der er afholdt på Bryggen med John Andersen og Hans Christian Gulløv.
Det er selvfølgelig glædeligt, at det er gået sådan, men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Der er jo ikke så mange store navne i vores Grønlandsverden, så vi må fortsat lægge os i selen for at tilbyde vore medlemmer og andre interesserede nye gode oplevelser.
Hjemmesiden
Vores webmaster udvikler fortsat på siden og er meget ”fremme i skoene” med opdateringer, når bestyrelsen sender materiale ind.
Statistikken over antal besøg på hjemmesiden viser et uændret niveau siden sidste år, måske lidt stigende.
I takt med, at resten af verden i højere og højere grad betragter en hjemmeside som en selvfølgelighed, og at nettet er det første sted, man søger efter ny viden, er den høje kvalitet af www.qatanngut.dk blevet særdeles vigtig for foreningen.
Det er altid med en meget god fornemmelse, man som bestyrelsesmedlem uddeler vores visitkort til højre og venstre med ordene ”Klik ind på vores hjemmeside og læs mere.....”
Bestyrelsen vil gerne udtrykke stor påskønnelse til Finn for den omhu og dygtighed, der ligger bag den meget professionelle hjemmeside.
Bladet
Der er udkommet 2 numre af foreningsbladet i år, 177 og 178 plus et særnummer her i november.
For at tilgodese økonomien – og her tænkes på porto- og trykkeudgifter - er redaktøren blevet meget striks med at overholde vægtgrænsen. Derfor er 24 sider maksimum, uanset antallet af indlæg, der indsendes fra de flittige medlemmer (dette skal ikke opfattes som en opfordring til ikke at sende indlæg...!).
Vi er fortsat meget glade for, at vort medlem i det nordjyske, Vagn Makholm, udfærdiger siderne med ”Siden sidst”. De skrives ud fra artikler fra den landsdækkende grønlandske avis ” Atuagagdliutit / Grønlandsposten”, som Vagn modtager med luftpost med to numre om ugen.
En stor tak til Vagn for denne indsats for bladet og foreningen.
Redaktøren har i foråret udbudt trykningen af bladet til to gode trykkerier – heriblandt det hidtidige - og herefter valgt det billigste.
Valget faldt på en ny leverandør, som kan levere væsentligt under den hidtidige pris.
Samtidig er leveringstiden forkortet, således at bladet nu ligger i medlemmernes ind-bakke ca. 1 uge efter, at redaktøren har afleveret sit arbejde på en fil.
Den ny pris betyder, at bestyrelsens overvejelser om at lade bladet gå ind er sat i bero et stykke tid.
En stor tak til fra den øvrige bestyrelse til vor kollega og bladredaktør Henning for det store arbejde, der - selv med moderne digitale værktøjer - ligger i at lave bladet.
Det er vores kasserer Jørgen, der personligt frankerer og bærer medlemsbladene til postkassen efter, at postvæsenets forsendelsesordning er ophørt. Det er 250 stk. blade hver gang...!
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
Der er solgt 70 guider i år 2005, hvilket er lidt under gennemsnittet af det årlige salg siden guiden udkom i sommeren 1995. Ca. to tredjedele af salget i 2005 var af den engelske udgave, ligesom i 2004.
Udvalget besluttede i foråret at tilbyde kr. 100.000 til anvendelse til udbredelse af vandreturisme i Grønland, i samarbejde med andre parter. I skrivende stund er der netop indkaldt til Udvalgets efterårsmøde, hvor to indkomne forslag til anvendelse af pengene skal drøftes.
Kontakten til Dansk Fjeldvandrerklub
Vor kollega-forening i Udvalget, Dansk Fjeldvandrerklub, fyldte 40 år i oktober, hvilket blev fejret med en vandretur med en efterfølgende stor og flot fest.
Tre af vores medlemmer, som deltog i arrangementet for egen regning, benyttede anledningen til at lykønske Fjeldvandrerklubben på den store dag. I sin tale til fødselaren fremhævede vores formand Morten bl.a. den indsats, som nogle af klubbens medlemmer har ydet i forbindelse med udgivelsen af Udvalgets guide.
Der har været overlapning af medlemmer til de to foreningers arrangementer, idet vi har indgået den aftale, at ”de kommer gratis hos os, og vi kommer gratis hos dem”. Det er vi fint tilfredse med.
Fjeldvandrerklubben har afholdt to arrangementer i år om Grønland, hvor vi altså har haft gratis adgang.
Kulturnatten
Sidste år deltog vi for første gang i Kulturnatten på Dansk Polarcenter, og det var vi glade for.
Igen i år blev vi inviteret, vi sagde ja, og det blev Claus og Morten, der fortalte om årets tur til Scoresbysund.
Der var ca. 40 tilhørere i alt til vore 2 ens foredrag, og havde annonceringen været, som vi selv havde tænkt os det, var der sikkert kommet flere. Vi var imidlertid glade for at deltage og bliver fint taget imod af Polarcenteret, som på denne måde kan ”udlicitere” en del af arbejdet med at holde foredrag i deres hus på Kulturnatten.
Vi fik delt en masse af vore ældre numre af medlemsbladet ud, sammen med kassererens opfindelse – det fine visitkort.
Vi forventer at blive inviteret igen til næste år, så interesserede foredragsholdere kan godt begynde at forberede sig.
Det grønlandske Julemærke
Nuværende og tidligere medlemmer af foreningens bestyrelse har igen i år deltaget i bemandingen af salgsstanden for det grønlandske julemærke ved den årlige frimærkeudstilling i Forum i København.
Det er altid hyggeligt, og der er brug for os: Der sælges i meget runde tal 1 ark julemærker hvert andet minut i åbningstiden i de tre dage, udstillingen varer.
Fonden har i den forgangne sæson skiftet leverandør af distributionen til faste abonnenter. Det har betydet, at overskuddet til det gode formål, som er støtte til Grønlandsk kunst og kultur, er mere end fordoblet til nu over 200.000 kr. årligt.
Økonomi
Årets regnskab udviser et overskud på forrygende 11.000 kr..., hvilket er næsten for godt til at være sandt. Det er det sådan set også, for vi har udgivet et blad mindre end sædvanligt og derved sparet både trykning og porto.
Imidlertid er bladet jo blevet billigere at trykke, og vi kan derfor for første gang i årevis budgettere med 3 numre af bladet og samtidig et flot 0 i resultat til næste år.
Årets tur gav et overskud på knapt 6.000 kr., og vi har igen i år modtaget tilskud på 5.000 kr. fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler (i alt 11.000 kr. :-)
Revisorerne
Vore trofaste revisorer har heller ikke i år har haft anmærkninger til kassererens arbejde. Og vi vil gerne igen i år sige tak for deres indsats. Den ene, Finn Knudsen, har bedt om at måtte stoppe med i år, hvorfor vi er på udkig efter en ny revisor.
Rabataftale
Foreningen har som bekendt en rabataftale med en førende udstyrsforretning i København for sine medlemmer. Aftalen er netop forlænget til 2007.
Mødelokale
Vi har igen i år fortsat med at benytte dette rum til de af vore arrangementer, der ikke er på Bryggen. Det er en stor tryghed at have dette lokale til rådighed. Vi føler efterhånden, vi hører til her og kender ”mekanikken”.
Der kom derfor nogen uro i maven, da vi i foråret erfarede, at Polarcenterets fremtid var til debat i ministeriet for Videnskab, Teknik og Udvikling.
Vi har forstået, at fremtiden fortsat er uvis.
Vi vil uanset resultatet meget gerne fortsætte aftalen og takker igen i år Dansk Polarcenter for deres gestus.