<<
Bestyrelsen
Planer for det kommende år, 2004-2005
Rejsen
Rejsen for sommeren 2005 er fuldtegnet, og der er oprettet en venteliste. Der er desværre ikke mulighed for at udvide deltagerantallet eller dublere rejsen.
Hjemmearrangementerne
Vi vil fortsat afvikle hjemmearrangementer med indhold om Grønland, natur og fjeldvandring o. lign. Hyppigheden vil være min. 2 om foråret og 1-3 om efteråret, heraf det ene i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.
Bladet
Vi har besluttet at lade bladet gå ind i løbet af 2005 for i stedet at kommunikere udelukkende over Internettet. Ændringen medfører en væsentlig reduktion af foreningens udgifter.
Hjemmesiden
Udbygningen af hjemmesiden vil fortsætte, således at den fuldt ud kan erstatte bladet. Forslag og - især - bidrag fra medlemmerne er velkomne: Skriv til webmaster, se adresse på kontaktsiden.
Medlemstallet
Forventes at stige lidt.
Ny bestyrelsesmedlemmer
Vi satser på forøgelse af bestyrelsen med 1 medlem.
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
Foreningen vil uændret deltage i arbejdet i Udvalget for Vandreturisme i Grønland, hvor foreningen besætter formandsposten.
18. november 2004
Morten Jørck