<<
Bestyrelsens planer
for det kommende år 2005-2006.
ved Morten Jørck, formand
Rejsen
Rejsen for sommeren 2006 er fuldt planlagt og har længe været annonceret. Det er sikkert, at rejsen bliver gennemført, idet der er 7 stk. over 70 % sikre deltagere. 4 af dem er 100 % sikre.
Der er dog stadig mulighed for at komme med på denne enestående mulighed for at se det nord-østlige Grønland. Hvis vi bliver 8 eller derover inden for kort tid, falder prisen med mere end 1.500 kr. pga. muligheden for at få en gruppebillet på en del af flyrejsen.
Hjemmearrangementer
Vi vil fortsat afvikle hjemmearrangementer med indhold om Grønland, natur og fjeldvandring o. lign. Hyppigheden vil være min. 2 om foråret og 1-3 om efteråret, heraf det ene i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.
Det ny koncept med samarbejde med "Fremmede" vil vi naturligvis bygge videre på, hvis det fungerer godt.
Bladet
Vi har overvejet at lade bladet gå ind i løbet af 2006 for i stedet at kommunikere over Internettet. Ændringen vil medføre en væsentlig reduktion af foreningens udgifter. Emnet drøftes på generalforsamlingen.
Hjemmeside
Udbygningen af hjemmesiden vil fortsætte, således at den fuldt ud kan erstatte bladet, hvis det bliver aktuelt.
Forslag og – især - bidrag fra medlemmerne er velkomne, skriv til webmaster.
Medlemstallet
Vi har forhåbninger om, at det fortsat vil stige lidt.
Ny bestyrelsesmedlemmer
Vi satser på forøgelse af bestyrelsen med 1 medlem.
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
På foranledning af et af udvalgets øvrige medlemmer drøftes, hvorvidt udvalget fortsat har en eksistensberettigelse. Vi vil indgå seriøst i disse drøftelser med henblik på at finde en løsning, der tilfredsstiller nutidens behov. Sideløbende vil vi arbejde på at sikre, at den kommunikation der sker mellem de deltagende foreninger ikke tabes, snarere udvides fremover også til flere foreninger, således at hele "Fjeld-Danmark" får større kendskab til hinanden.