<<
Bestyrelsens planer for det kommende år, dvs. 2006-2007.
ved Morten Jørck, formand
Rejsen
Rejsen for foråret 2007 er skitseret i hovedtræk og har længe været annonceret.
Hjemmearrangementer
Vi vil afvikle hjemmearrangementer med indhold om Grønland, natur og fjeldvandring o. lign. Hyppigheden vil være min. 3 om foråret og 2-3 om efteråret, heraf det ene i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.
For foråret 2007 har vi aftaler med Nick Nielsen (bjergbestigning og kajaksejlads), Frank Nielsen (vandretur i Taasiilaq-området), Claus B. Hansen (sommertur til Uummannaq mv.) og David Broetmann (fugle i Grønland).
Samarbejdet med Dansk Fjeldvandrerklub og Bryggen vil vi bygge videre på.
Bladet
Fortsætte uændret indtil videre.
Hjemmeside
Udviklingen af hjemmesiden vil fortsætte.
Medlemstallet
Vi har forhåbninger om, at det kan stige lidt.
Bestyrelsen
Med det nyvalgte medlem Jørn Aagaard er vi 5, og det er ok.
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
Vi arbejder loyalt for, at det projekt, der nu bliver sat i gang, bliver gennemført.