<<
Bestyrelsens planer for det kommende år, dvs. 2008-2009.
Rejsen
Rejsen for sommeren 2009 er endnu ikke fastlagt. Men de gode oplevelser på turen til Kangerlussuaq i 2008 kan der blive tale om også at få en tur af sted i 2009. Desuden vil vi – hvis Destination South Greenland fastholder den nuværende intention - deltage aktivt i at planlægge og arrangere en arbejdsrejse til Sydgrønland, hvor Udvalget for Vandreturisme vil afmærke vandreruten fra Igaliko til Qaqortoq.
Hjemmearrangementer
Vi vil afvikle hjemmearrangementer med indhold om Grønland, natur og fjeldvandring o. lign. som hidtil.
Vi har allerede hørt om Sirius patruljen i oktober 2008, og nu umiddelbart efter generalforsamlingen skal vi høre om Nordøstgrønland og Kangerlussuaq-turen.
For foråret 2009 er foreløbig et arrangement i Dansk Fjeldvandreklub om en rejse til Alaska den 14. Januar i Valby Medborgerhus. På rejsen, som var en privat tur, deltog flere Qatanngutter.
Samarbejdet med Dansk Fjeldvandrerklub om bl.a. gratis adgang til hinandens arrangementer fortsætter.
Samarbejdet med Bryggen om, at vore medlemmer kommer ind til arrangementer til halv pris, fortsætter også.
Vi har fortsat aftale med Huset i Løvstræde om at benytte lokalerne her til vore hjemmearrangementer.
Bladet
Fortsætte uændret. Foreningens økonomi kan bære det.
Hjemmeside
Den tilfredsstillende drift og udvikling af hjemmesiden vil fortsætte som hidtil.
Medlemstallet
Vi forventer, at medlemstallet kan opretholdes.
Bestyrelsen
Uændret samensætning.
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
Vi vil deltage aktivt i at arrangere den planlagte rejse til Sydgrønland for at etablere en vandrerute på Qaqortoq-halvøen, jvf. ovenfor.
Indkøbsaftale
Vi har aftalt, at vor favorable indkøbsaftale med en førende udstyrsforretning i København fortsætter uændret.