<<
Udvalget for Vandreturisme i Grønland
 
 
Udvalget for Vandreturisme i Grønland, UVG
Udvalget for Vandreturisme i Grønland består af repræsentanter for de 4 foreninger Dansk Vandrelaug, Dansk Fjeldvandrerklub, Qatanngut og Dansk Bjergklub. Udvalget arbejder for at fremme vandreturismen og fjeldsporten i Grønland. Se her vedtægterne.
Udvalgets vandreguider
Vandreruter i Østgrønland
Udvalget har i 1995 udgivet guiden "Vandreruter i Østgrønland" over vandreområdet omkring Tasiilaq (tidligere Ammassalik). Guiden består af 2 kort i mål 1:100.000 med tilhørende bog med detaljerede beskrivelser af de vandreruter, der er afmærket på kortene.
Området, som dækkes af guiden, rækker fra Ammassalik-øen i syd til et område nord for Midgårdsgletcheren i nord. Mod øst dækkes Dødemandsdalen og Kuummiit med tilgrænsende fjelde, og mod vest er dele af fastlandet vest for Sermilik-fjorden omfattet.
Guiden kommer i robust udførelse i en størrelse, der passer til en fjeld-bukselomme. Guiden er udkommet på dansk, tysk og engelsk og fås i Nordisk Korthandel til en pris af 300 kr.
Andre vandreguider
"Vandreruter i Sydgrønland", 1976 redigeret af Kirsten Kempel.
"Vandreruter i Sydgrønland", tillæg 1978, redigeret af Kirsten Kempel.
"Vandreruter i Vestgrønland", 1979 redigeret af Bjarne Ljungdahl.
Disse vandreguider fås hos Dansk Vandrelaug eller antikvarisk.
Historien
Udvalget for Vandreturisme i Grønland er oprettet i 1964. I denne artikel fortæller én af de personer, der var med fra begyndelsen, hvordan UVG blev startet: Fra ekspedi­tioner til vandre­turisme i Grønland af Kirsten Emilie Kempel. Artiklen blev bragt i tidsskriftet Grønland i august 2007.
I et efterfølgende nummer fortæller Morten Jørck i artiklen Vandreturisme i Grønland - fra 1993 og frem (pdf) om den fortsatte udvikling i Udvalgets aktiviteter, herunder hvorledes "Vandreruter i Østgrønland" blev til.
Afmærkning af vandreruterne Narsaq-Sillisit og Igaliku-Qaqortoq.
I juli måned 2009 arbejdede et hold bestående af 4 grønlændere, 3 danskere og en englænder med at stille varder op på vandreruten fra Narsaq-Sillisit. Bygden Sillisit ligger nogle km syd for Qassiarsuk ad et hjulspor. De 3 danskere, som deltog i arbejdet, blev udpeget af Udvalget for Vandre­turisme i Grønland.
Arbejdet blev finansieret af den sydgrønlandske stor­kommune Kommune Kujalleq og udført under ledelse af den grøn­landske natur­vejleder fra Narsaq, Bolette Stenskov.
På store dele af ruten er arbejdet fuldført, men enkelte delstræk­ninger mangler. Nærmere oplysninger herom fås hos den syd­grøn­landske stor­kommune, www.kujalleq.gl. Arbejdet er blevet omtalt i flere artikler i AG-Atuaga­gdliutit/Grøn­lands­posten, nu Sermitsiaq•AG (søg på vandreruter).
Den professionelle engelske fotograf Rama Knight har taget billeder på turen Narsaq-Sillisit, se ramaknight.com - efter introen skal man klikke på "Portfolio" og derefter på "Travel". Andre af hans billeder fra Sydgrønland kan ses på www.ramaknight.com/southerngreenland.
En deltager på mærkningen Igaliku-Qaqortoq, Frank Dahlgaard, har under samme titel skrevet både en kortfattet artikel om varde­bygningen, samt en mere udførlig beretning.
Du kan også læse rapport fra arbejdsturen 2010 rapport på dette link.
Revideret 30. november 2010