<<
Boganmeldelse
Bjarne Ljungdahl: Mineral-guide serien
     
Introduktion af forfatter og anmelder
Geologistudiet bragte som ung Bjarne Ljungdahl til Grønland, og han har bevaret en stor kærlighed til landet og faget. Han var i 1970'erne også en meget aktiv redaktør, turleder mv. for Qatanngut, og han bidrog senere med denne artikel til foreningens jubilæumsskrift.
Erhvervsmæssigt har han været beskæftiget med at opbygge de fleste af de grønlandske naturvidenskabelige og håndværkstekniske uddannelser (senest en uddannelse til mineingeniør), og han nyder nu sit otium i Sisimiut. Han har stiftet - og er en meget aktiv formand for - Grønlands Stenklub, og han har taget initiativ til oprettelsen af Mineralogisk og Minehistorisk Museum i Ivittuut. Skrivekløe har han altid haft, listen over hans udgivelser er meget lang, og han har indenfor de sidste par år skrevet de her omtalte 6 småbøger om mineraler i Grønland.
Anmeldelsen er skrevet af Mette Olivarius, der læser geologi ved Københavns universitet.
Jette Stepputat (medlem af Qatanngut siden 1969)
 
Boganmeldelse: Bjarne Ljungdahl - Mineral-guide serien
Ivittuut kryolitbrud, Grønlands Stenklub 2004, 47 pp.
Grønlandske smykkesten, Grønlands Stenklub 2005, 81 pp.
Prospektering for amatører, Grønlands Stenklub 2005, 77 pp.
Ilímaussaq intrusionen, Grønlands Stenklub 2006, 79 pp.
Det ældste grundfjeld (Nuuk/Qeqertarsuatsiaat), Grønlands Stenklub 2008, 117 pp.
Det nagssugtoqidiske foldebælte (Maniitsoq/Sisimiut/Kangerlussuaq/Aasiaat/Qasigiannguit), Grønlands Stenklub 2009, 144 pp.
Bjarne Ljungdahl har skrevet seks fine mineral­guider med hver sit fokusområde. Da de er udgivet af Grønlands Stenklub er de primært rettet mod geologien på Grønland, men guiden til prospektering har en mere generel anvendelse. Hver af guiderne har farve­billeder af 50 relevante mineraler og en beskrivelse af deres fysiske egenskaber.
Fire af guiderne omhandler specifikke lokaliteter, nemlig Ivittuut kryolit­brud og Ilímaussaq intru­sionen, hvor man med sikkerhed finder sjældne og flotte mineraler, samt regionen med det ældste grundfjeld og det nagssugtoqidiske foldebælte. Der gives en god gennemgang af hvilke mineraler man kan forvente at finde, og hvordan de identi­ficeres. I guiden om smykke­sten omtales forskellige grønlandske mineraler med særlig vægt på deres anvendelses­muligheder som smykkesten. Hele processen beskrives fra indsamling til slibning, polering og indfatning. Guiden til prospektering giver både beskrivelse af de mest almindelige økono­miske mineraler og deres karakteri­stiske geologiske miljøer. Desuden gennemgås de processer som fører til minerali­seringerne, og der gives en overordnet metode til lokalisering og indsamling af mineralerne.
Bøgerne er absolut anbefalelses­værdige til stensamlere, der ønsker en oversigt over vigtige grønlandske mineraler og deres anvendelses­muligheder som smykkesten og malme. Grundlæggende begreber beskrives på et niveau, hvor alle kan være med.
Bøgerne koster 140 kr./stk. + porto og forhandles fra
Grønlands Stenklub
box 419, 3911 Sisimiut
telefon: +299 86 55 75.
e-mail:
Mette Olivarius
(Opdateret maj 2009)

Link til stor artikel: Geologi i det sydlige Vestgrønland, heri forklaring på geologiske fagudtryk.
Note om stavemåder: I geologisk litteratur anvendes stadig den gamle grønlandske retskrivning, da man ikke har villet ændre på navnene på de mange mineraler, der er opkaldt efter deres findested. Det gælder også en geologisk lokalitet som Ilímaussaq, der nu rettelig bør staves Ilimmaasaq. Og Ivigtût staves nu Ivittuut - husk det, når du søger på Google, brug eventuelt søgetermen ivigtut OR ivittuut.
Webmaster